Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Phục Hưng ngày 2/1/2016

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 02/01/2016

- MU Phục Hưng sẽ tạm thời bảo trì vào lúc 23h15 tối ngày 02/1/2016, thời gian bảo trì: 15 phút.

- Những thay đổi áp dụng sau bảo trì:

  1. Cập nhật sự kiện ngày

- Mong các bạn chú ý để có thời gian tham gia phù hợp. Với các thành viên online tại bản đồ thường, bạn không cần phải thoát ra, hệ thống reConnect sẽ kết nối lại cho bạn.



GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn