Trang tin MU

 Client Download

Hướng dẫn sự kiện Bomb, tính năng Tự động di chuyển

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 04/06/2021
  1. Hướng dẫn sự kiện Tìm Bomb bạn xem tại đây: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=48
  2. Hướng dẫn Auto chạy lại bãi sau khi chết bạn xem tại: https://gamethuvn.net/help/?mode=view&id=47
  3. Với các bạn lỗi mua gói triệu hồi mà khi triệu hồi vẫn báo bị giới hạn: Bạn hãy triệu hồi nhân vật ở tài khoản trả phí trước, sau đó mới triệu hồi ở tài khoản miễn phí. Chúng tôi sẽ sửa lại lỗi này trong bảo trì tới.


GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn