Trang tin MU

 Client Download

Sự kiên chào mừng quốc khánh 2/9

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 24/08/2021

Chào mừng ngày quốc khánh Việt Nam 2/9, cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ mở các sự kiện sau:

1. Sự kiện hoa anh đào (từ 20h 30/8 tới 20h 6/9): Hộp quà tết sẽ rơi khi tiêu diệt quái vật, ném hộp quà bạn có thể nhặt ngọc, bùa và các loại hoa anh đào. Hoa anh đào có thể đổi quà tại noria.

• 10 Hoa anh đào trắng: đồ hoàn hảo hạng 7-9

• 20 hoa anh đào đỏ: đồ hoàn hảo hạng 8-10

• 50 hoa anh đào vàng: pet muun cấp cao

2. Tích lũy online (từ 0h 30/8 tới 0h 6/9): Trong thời gian sự kiện, tích lũy thời gian để nhận các loại bùa hỗ trợ.

3. Tích lũy reset (từ 0h 30/8 tới 0h 6/9): Trong thời gian sự kiện, tích lũy reset để nhận các loại bùa hỗ trợ.

4. Giảm giá dịch vụ (trong ngày 2/9): Giảm 50% giá các dịch vụ đổi giới tích, tẩy master, cộng lại điểm quả, điểm thuộc tính.

5. Mở bán một số cashshop với giá giảm 50% trong thời gian sự kiện (trong ngày 2/9).

6. Tăng đặc quyền reset (trong ngày 2/9 và 3/9): x2 các đặc quyền khi reset gồm lượt đào ngọc, số lượt tham gia sự kiện, lượt săn boss.

7. Hỗn Nguyên Lâu (từ 0h 30/8 tới 0h 6/9): Tham gia sự kiện hỗn nguyên lâu để tích điểm đổi quà.

8. Giftcode 2/9 (từ 0h 30/8 tới 0h 6/9): Tặng bộ bùa cashshop 7 ngày khi nhập mã giftcode: VIETNAM0209

Thông tin giải thưởng và chi tiết các sự kiện sẽ có trong quản lý tài khoản trước ngày sự kiện 1 ngày.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn