Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện 20/10

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 12/10/2021

Sự kiện 20/10 dành cho chị em phụ nữ Việt Nam, áp dụng cho HN, VQ, BV

1. Ngày 19 đến 21/10 : Tộc nữ PK tộc Nam sẽ được x5 sức mạnh
+ ELF, SUM, GL oánh tộc DL, RF, DK, Soul được x5 sát thương
+ Riêng MG đẹp trai nên chị em PK tộc MG chỉ được x2 damage, và tộc MG cũng được x2 khi PK lại tộc ELF, SUM, GL

2. Giảm 50% phí bạc tron ngày 20/10 khi đổi tộc NAM sang tộc NỮ. Đặc biệt đổi sang tộc GL được giảm 90%

3. Thăng hạng đặc biệt chỉ trong ngày 20/10: 2 vũ khí socket hạng 14 level 15 bất kỳ của tộc NAM, có thể thăng hạng lên vũ khí huyết thần của tộc NỮ (KHÔNG đổi đồ huyết thần từ tộc nọ sang tộc kia)
+ Quy tắc thăng hạng ghi trong topic http://diendan.gamethuvn.net/threads/tng-kt-thang-hang-d-socket.1066771/
+ Đồ tộc nữ gồm có gậy huyết thần SUM, cung huyết thần ELF và thương huyết thần GL
+ Nguyên liệu là 2 món đồ hạng 14 bất kỳ của tộc NAM, level 15, ko cần cùng tên: Quyền trượng SS , Vương Trượng TC, sừng thép, long giáo , Tinh kiếm, Vuốt huyết long , Long giáo , Gậy huyền quang , gậy tâm maGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn