Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (16/12)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 15/12/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 5 ngày 16/12, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Khi chết, thoát, chuyển bản đồ ở Hỗn Nguyên Lâu, kết quả sẽ được thông báo và gửi ngay lúc đó, không cần phải chờ sự kiện kết thúc để nhận kết quả nữa.
  2. Hỗ trợ kết nối lại nếu mất mạng khi đi các sự kiện IG, BC, Devil.
  3. Phím SHIFT+D ngoài việc ẩn shop cá nhân, sẽ ẩn thêm dòng .
  4. Hạn chế chỉ 1 liên minh duy nhất được chiếm 2 lãnh địa (Nếu có một liên minh chiếm 2 lãnh địa thì các liên minh khác sẽ không thể chiếm lãnh địa thứ 2 cho tới khi liên minh chiếm 2 lãnh địa bị hết hạn 1 lãnh địa).
  5. Không cho phép di chuyển lên Stadium 30 phút nếu trong túi đồ không đủ 5tr Zen (Chỉ yêu cầu giữ trên túi đồ chứ không trừ zen).
  6. Khắc phục lỗi báo chọn cấp độ BC không phù hợp khi chứa nhiều vé BC cấp độ khác nhau trong túi đồ.
  7. Cho phép nhân vật đi BC, Devil dưới cấp, ví dụ: bạn đủ cấp đi BC 7 thì bạn cũng có thể chọn đi BC 2,3,4,5,6 tùy ý, không bắt buộc phải đi BC 7 như trước.
  8. Bỏ thời gian sự kiện đào ngọc buổi trưa hàng ngày, chỉ giữ lại thứ 7, CN nhằm tăng tính cạnh tranh (Sự kiện đào ngọc buổi tối vẫn diễn ra hàng ngày không đổi).

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn