Trang tin MU

 Client Download

Đã mở shop cống hiến của bang hội

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 17/01/2022

- Hiện tại, các chủ bang hội đã có thể mua các vật phẩm BUFF tại shop cống hiến trên quản lý tài khoản.

- Để mua, chủ bang hội hãy vào mục Quản lý bang hội / Chọn bang hội cần quản lý và chọn Shop cống hiến, mọi hướng dẫn được ghi chi tiết tại đây.

- Sau khi mua xong bùa, các thành viên bang hội hãy bấm phím C và chọn BUFF bang hội để kiểm tra thông tin các bùa đang có của bang hội cũng như thời gian hết hạn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn