Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Phượng Hoàng Tái Sinh

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 19/06/2022

Sự kiện Phượng Hoàng Tái Sinh hàng năm sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 1/7/2022. Để các bạn nắm rõ hơn, chúng tôi xin nhắc nhở vài điều sau : 

1. Tặng thưởng: từ 0h 21/6 đến 24h ngày 30/6 
+ Nhân vật dưới 100k dư: Reset không giới hạn, reset 1 lần được tặng thêm 1 lần (chỉ tăng thêm lần reset, không tăng thêm các ưu đãi đi kèm reset, không tặng thêm lượt reset VIP, không tặng thêm point vc... Tặng reset chỉ tính khi reset nhân vật - không tính khi rút reset từ Bank) 
+ Nhân vật từ 100k dư: Tăng thêm +100% exp Master trong vòng 4h sau khi reset 

2. Nhân vật relife trong ngày 1/7 sẽ được cơ hội đổi chủng tộc miễn phí. Sau khi relife, bạn đổi tộc và chọn trả phí như bình thường, bao gồm cả phí giữ lại nhiệm vụ 3, điểm Skill, point quả, thuộc tính ... sau đó liên hệ với admin để hoàn lại phí. 
+ Phí giữ/phục hồi point VC không được hoàn lại 
+ Phải cất hết đồ trên người. 

3. Những nhân vật relife ít nhất 1 lần từ 2/7/2021 đến 30/6/2022: được quyền mua point QUẢ trong ngày 1/7 với giá ưu đãi: 
+ Nhân vật dưới 1000 điểm quả: 10 bạc/điểm quả. Sau khi mua không vượt quá 1000 điểm với giá này 
+ Nhân vật có từ 1000 điểm quả trở lên: 20 bạc/điểm quả. Sau khi mua không vượt quá 5000 điểm quả 

4. Ưu đãi đặc biệt cho nhân vật trên 26k dư: từ 20/6 đến 1/7: Bổ sung thêm dòng hoàn hảo cho bộ đồ socket của bạn 
+ Bạn phải có sẵn đồ 5 dòng socket, sau đó trả point dư để thêm dòng hoàn hảo. KHÔNG áp dụng cho đồ siêu socket. KHÔNG áp dụng cho đồ ex socket 
 

  1. Gold 1: 25k bạc + 4k dư (nâng cấp thêm 1 dòng phục hồi HP cho 1 món vũ khí socket bất kỳ, bao gồm cả khiên)
  2. Gold 2: 25k bạc + 8k dư (nâng cấp thêm 1 dòng tuỳ chọn hoặc 1 dòng socket cho 1 món vũ khí socket bất kỳ, bao gồm cả khiên)
  3. Gold 3: 5k bạc + 2k dư (nâng cấp thêm 1 dòng tăng zen cho 1 món giáp socket bất kỳ , gồm có quần áo chân tay mũ)
  4. Gold 4: 5k bạc + 4k dư (nâng cấp thêm 1 dòng tuỳ chọn hoặc 1 dòng socket cho 1 món giáp socket bất kỳ , gồm có quần áo chân tay mũ)

+ Từ 26-50k dư: chỉ thêm dòng ex cho đồ hạng 12 trở xuống. Sau khi đổi: Point dư còn lại phải trên 26k dư 
+ Từ 50-70k dư: chỉ thêm dòng ex cho đồ hạng 16 trở xuống. Sau khi đổi: Point dư còn lại phải trên 50k dư 
>+ Từ 70-100k dư: chỉ thêm dòng ex cho hạng 19 trở xuống. Sau khi đổi : Point dư còn lại phải trên 70k dư 
+ Trên 100k dư: chỉ thêm dòng ex cho hạng 24 trở xuống. Sau khi đổi : Point dư còn lại phải trên 100k >dư 
+ Lựa chọn thêm dòng socket chỉ dành cho đồ không đủ 5 lỗ socket


5. Giảm phí chuyển nhượng ring/pen socket: chỉ tính giảm khi trả bằng skill dư, trả bằng bạc vẫn giá cũ ở topic này http://diendan.gamethuvn.net/threads/di-ring-pen-socket.1072661/#post-10073271 
+ Ring/pen công KHOÁ bất kỳ: 230 skill dư 
+ Pen thủ khoá : 580 skill dư 
+ Ring thủ khoá: 680 skill dư 

Chú ý: 
+ Tộc nào đổi point dư lên đồ của tộc đó. Các trường hợp đổi tộc sau 1/6/2022 sẽ tính theo tộc trước khi đổi 
+ Nếu là đồ khoá được phép dùng điểm của acc khác cùng tộc để trả phí thêm dòng ex 
+ Chỉ trừ point dư, KHÔNG trừ lần reset 
+ KHÔNG cộng dồn point dư của 2 nhân vật. Không thương lượng, trả giá, bù thêm VND, không đổi sau ngày 1/7. Cám ơnGamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn