Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Quốc Khánh Việt Nam 2/9

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 26/08/2022

Chào mừng ngày kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam, cụm máy chủ Vương Mệnh sẽ tổ chức các sự kiện sau:

1. Gifcode 2/9: (từ 30/8 đến hết ngày 6/9)
Khi nhập giftcode QUOCKHANH2022 bạn sẽ nhận các vật phẩm sau:

 • BOL 100% EXP (x30 viên)
 • Nhẫn cốt rồng (7 ngày)
 • Đại Quỷ (7 ngày)
 • Bùa Hawk Frigurine (7 ngày)

* Mỗi nhân vật chỉ được dùng 1 lần, thời gian sử dụng sẽ tính từ lúc nhân quà và sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày, vì vậy bạn cần dùng ngay sau khi nhận code.
* Để sử dụng giftcode, bạn hãy truy cập quản lý tài khoản, mục sự kiện giải trí / gift Code

2. Logo 2/9: (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Tất cả các nhân vật sẽ được treo logo cờ Việt Nam miễn phí.

3. Giftcode tân thủ cho nhân vật reset dưới 80 lần: (Từ 30/8 đến hết ngày 7/9)
Khi nhập giftcode: TANTHU2022 bạn sẽ nhận được các vật phẩm sau:

 • Bùa Thăng Tiến I * 7 ngày
 • Bùa Thăng Tiến III * 7 ngày
 • Huy Hiệu Hỏa * 7 ngày
 • Huy Hiệu Phong * 7 ngày
 • Dấu Ấn Sức Mạnh * 7 ngày
 • Huy Hiệu Master * 7 ngày
 • Cánh Lưỡng Nghi full + 9 * 7 ngày
 • Vũ khí rồng full + 9 *7 ngày

* Mỗi nhân vật chỉ được dùng 1 lần, thời gian sử dụng sẽ tính từ lúc nhân quà và sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày, vì vậy bạn cần dùng ngay sau khi nhận code.
* Để sử dụng giftcode, bạn hãy truy cập quản lý tài khoản, mục sự kiện giải trí / gift Code

4. Hỗ trợ chọn tộc vé đổi tộc: (từ 2/9 đến hết ngày 7/9)
Khi sử dụng vé đổi tộc cho vật phẩm, bản có thể chỉ định tộc bằng cách trả thêm phí 99 bạc.

5. Mở gian hàng đặc biệt: (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Tại gian hàng đặc biệt, bạn có thể mua các vật phẩm sự kiện:

 • Cánh Lưỡng Nghi * 14 ngày
 • Cánh Chinh Phục * 14 ngày
 • Cánh Uy Quyền * 14 ngày
 • Cờ Hiệu * 14 ngày

* Chú ý: mỗi vật phẩm chỉ có thể mua 1 lần.

6. Hỗ trợ đổi tộc: (từ 2/9 đến hết ngày 4/9)
Khi sử dụng tính năng đổi tộc, bạn sẽ chỉ bị giảm 20% điểm kinh nghiệm Master thay vì 50% như hiện tại.

7. Giảm 50% chi phí sử dụng dịch vụ : (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng các dịch vụ sau chi phí sẽ được giảm 50%:

 • Tẩy điểm thuộc tính.
 • Cộng lại điểm quả.
 • Tẩy điểm master.
 • Đổi chủng tộc.

8. Sự kiện Stadium: (từ 1/9 đến hết ngày 3/9)
Quái vật stadium tại các khung giờ sẽ chuyển thành thỏ ngọc.

9. Gia tăng EXP Master: (từ 1/9 đến hết ngày 3/9)
Trong thời gian sự kiện, điểm kinh nghiệm master sẽ được tăng thêm 200%.

10. Gia tăng lợi ích reset: (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Khi sử dụng tính năng reset trong thời gian sự kiện, bạn sẽ được x2 các lợi ích reset (lượt đào ngọc, BC, DV ...)

11. Sự kiện tích lũy Online: (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Trong thời gian sự kiện, hãy tích lũy thời gian online để đổi quà.

12. Sự kiện tích lũy Reset: (từ 1/9 đến hết ngày 7/9)
Trong thời gian sự kiện, hãy tích lũy reset để đổi quà.

13. Sự kiện đổi tộc đồ khóa: (từ 2/9 đến hết ngày 4/9)
Trong thời gian sự kiện, bạn có thể đổi tộc của đồ khóa với chi phí sau:

 • Trang phục khóa: 5000 ruud / món.
 • Vũ khí khóa: 10000 ruud / món.
 • Cánh khóa: 20000 ruud / món.


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn