Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 21/12 (thứ 4)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 21/12/2022

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 21/12 (thứ 4) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Chuẩn bị cho sự kiện năm mới.

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại trò chơi. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn