Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 22/3 (thứ 4)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 19/03/2023

Thời gian bảo trì: 

  • Hà Nội 2: 18h30 ngày 19/3 (chủ nhật) trong 15 phút
  • Hà Nội và Vương Mệnh: 18h30 ngày 22/3 (thứ 4) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Sửa lỗi bị chết khi đang chọn vào sự kiện nixies, nhân vật xuất hiện lại tại chỗ cũ (trước khi bị chết).
  2. Nếu bạn bật chế độ quay về vị trí trong auto Z, khi đang chạy auto Z, nhân vật sẽ không chạy qua cổng dịch chuyển bản đồ. (Áp dụng thứ thứ 5 ngày 23/3)

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại trò chơi. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn