Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 30/5 (thứ 3)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 29/05/2023

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 30/5 (thứ 3) trong 30 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Nâng điểm boss yêu cầu của phù thuỷ trắng lên 5 điểm.
  2. Mở chế độ khóa tại khu vực an toàn khi bị chết do PK với các bản đồ Lorencia, Noria, Devias, Ebeland. Bạn bị chết càng nhiều thời gian khóa trong thành sẽ tăng theo cấp số nhân. Thời gian khóa chỉ áp dụng tại bản đồ và máy chủ đó, bạn di chuyển sang phòng hoặc bản đồ khác sẽ không bị hình phạt này. 
  3. Khi bạn PK quỷ, sau đó bị chết vì phản damage. Đối phương vẫn bị tăng điểm PK.
  4. Sửa lỗi không hiện bảng thông tin exp khi bật auto Z tại Aida2 và Kanturu Island.
  5. Khóa PVP tại Hang nhện Selupan phòng non-PVP
  6. Thêm vật phẩm Đá Huynh Đệ (Liên Minh), vật phẩm này có được khi luyện quái nếu bạn tham gia một liên minh bất kỳ. Sử dụng vật phẩm này để đăng ký tham gia CTC thay cho sử dụng rena.
  7. Sửa lỗi xoay đá lapidary bằng 6 loại cụm ngọc

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn