Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh sự kiện HN1 và HN2

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 11/11/2023

Một số thay đổi sự kiện áp dụng ở máy chủ HN2003 và HN2 (VQ+BV) :

 1. Huỷ bỏ sự kiện Top PK
 2. Từ 13/11/2023: mở sự kiện Top AutoZ, phần thưởng 99.999 bạc mỗi tuần. Anh em vui lòng xem trên quản lý tài khoản, mục sự kiện/top autoZ
 3. Điều chỉnh Lãnh Địa, áp dụng riêng cho cụm HN2003: áp dụng từ 17/11/2023
  + Huỷ bỏ chế độ phong ấn trụ để chiếm giữ lãnh địa
  + Mở chế độ đấu giá bằng bạc để sở hữu lãnh địa trong 1 tuần. 
  + Tối đa 3 lãnh địa được mở đấu giá trên Web vào chủ nhật hàng tuần. 3 guild thắng cuộc sẽ sở hữu lãnh địa từ 8h sáng thứ 2
  + Lãnh địa cấm PK từ 23h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7 (chủ nhật PK cả ngày)


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn