Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 7/6 (thứ 6)

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 05/06/2024

Thời gian bảo trì:  

  • Vương Mệnh, Hà Nội 2: 18h30 ngày 6/6 (thứ 5) trong 30 phút
  • Quyền Năng, Hà Nội 1: 18h30 ngày 7/6 (thứ 6) trong 30 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

  1. Sửa lỗi không mở được hướng dẫn trong game.
  2. Sửa lỗi dòng hoàn hảo không tăng SD.
  3. Sửa lỗi thi thoảng lag vị trí khiến skill không lên dmg.
  4. Cập nhật hỗ trợ phiên bản Mobile.

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn