[MU] Sự kiện 30/4 - 1/5 - Quyền Năng, Vương Mệnh

Chào mừng ngày thống nhất đất nước và quốc tế lao động 30/4 - 1/5, cụm máy chủ Quyền Năng và Vương Mệnh sẽ tổ chức các sự kiện sau:
Giftcode: VN30040105
Hạn dùng tới 23h59 ngày 7/5
- Ánh Sáng Ước Nguyện (Trung) * 30 cái
- Nhẫn gấu hồng * 5 ngày
- Phòng gold * 5 ngày
- Hawk Figurine * 7 ngày
- Hồng Kỳ Hoàng Tộc * 5 ngày
Stadium - Thỏ ngọc xuất hiện (từ 0h 27/4 đến hết 1/5)
Tăng 100% Exp thường, 200% exp master, 50% rơi zen và vật phẩm (từ 0h 27/4 đến hết 1/5)
Lâu đài máu (từ 0h 25/4 đến hết 1/5)
Quảng trường quỷ (từ 0h 25/4 đến hết 1/5)... xem tiếp
Thêm