Sự kiện Phù Thủy Đỏ -

Điều kiện tham gia: Tất cả các nhân vật trên 10 cấp độ, phí di chuyển 20.000 Zen.

Nội dung sự kiện:

  • Khi sự kiện diễn ra, bạn hãy bấm M và di chuyển tới bản đồ Class Arena
  • Bản đồ Class Arena là bản đồ chung toàn server, tuy nhiên sẽ phân chia theo chủng tộc. Ví dụ bạn chủng tộc phù thủy, khi di chuyển tới bản đồ này sẽ chỉ gặp phù thủy.
  • Có tất cả 10 bản đồ Class Arena tương ứng với 10 tộc.
  • Phù thủy đỏ sẽ xuất hiện trên bản đồ vào các khung giờ: 11h40,12h40, 19h40, 20h40, 21h40, 22h40
  • Khi tiêu diệt phù đỏ, sẽ rơi ngẫu nhiên các loại ngọc (5 viên), đặc biệt, có cơ hội rơi ngọn lửa condor.
  • Bản đồ Class Arena là bản đồ có thể PK, Càng nhiều người săn phù thủy đỏ, PTD sẽ càng mạnh sau mỗi lần hồi sinh.