Hướng dẫn thăng hạng vật phẩm -

- Từ phiên bản season 15 trở đi, các bạn có thể thăng hạng những vật phẩm yếu hơn lên vật phẩm cao hơn mà giữ nguyên mọi thuộc tính (dòng 380, gia cường...).

- Các vật phẩm có thể thăng hạng là: Vũ khí, Quần áo, Khiên, Cánh (Bạn xem tại hướng dẫn riêng).

- Nguyên liệu chính bạn cần hai món đồ cùng loại và cùng hạng (cùng là vũ khí / khiên / quần áo). Nếu món đồ chính là đồ thường hoặc socket thường, món đồ phụ phải là đồ thường hoặc socket thường. Nếu món đồ chính là hoàn hảo hoặc socket hoàn hảo, món đồ phụ cũng cần là đồ hoàn hảo hoặc socket hoàn hảo.

Đồ chính 
 
Đồ phụ 
 
Kết quả 
 
Đồ thườngĐồ thường hoặc socket thườngĐồ thường
Đồ thường SocketĐồ thường hoặc đồ thường SocketĐồ thường Socket
Đồ hoàn hảoĐồ hoàn hảo hoặc socket hoàn hảoĐồ hoàn hảo
Đồ hoàn hảo SocketĐồ hoàn hảo hoặc đồ hoàn hảo SocketĐồ hoàn hảo socket

- Sau khi thăng hạng, món đồ phụ sẽ mất và món đồ chính sẽ được đổi thành món đồ có hạng cao hơn (Mạnh hơn).

 

 
 

- Để tiến hành thăng hạng vật phẩm, bạn hãy bấm Phím S, chọn thăng hạng vật phẩm. Sau đó, kéo thả vật phẩm muốn thăng hạng vào ô vật phẩm chính, vật phẩm phụ vào ô vật phẩm phụ (Bạn cũng có thể bấm chuột phải để chọn nhanh). Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị các yêu cầu cần thiết để thăng hạng.

- Nếu vật phẩm chính dùng cho nhiều chủng tộc, bạn cũng có thể chọn tộc mong muốn của vật phẩm. Danh sách các vật phẩm hạng cao hơn cũng sẽ được hiển thị, kết quả sẽ là ngẫu nhiên một vật phẩm trong danh sách này.

- Bảng quy định kết hợp:

Hạng 
 
Yêu cầu đồ chính 
 
Yêu cầu đồ phụ 
 
Nguyên liệu 
 
Kết quả 
 
1 đến 7 
 
+0 
 
+ 6 và 4 opt 
 
- Đá lam x2 
 
- Thành công 100% 
- Giữ nguyên cấp 
 
8  đến 15 
 
+15 
 
+ 9 và 8 opt 
 
- Đá đỏ x2 
- Ngọc sáng tạo x2 
- Đá Hộ Mệnh x2  
 
- Thành công 100% 
- Trở về +0 
 
16 trở lên 
 
+15 
 
+ 15 và 12 opt 
 
- Đá đỏ x4 
- Ngọc sáng tạo x4 
- Đá Hộ Mệnh x4 
 
- Thành công 100% 
- Trở về +0 
 

 

- Bảng giới hạn thăng hạng theo reset của Top1:

Hạng 
 
Reset tối thiểu 
 Thăng hạng vật phẩm 
 
Reset tối thiểu 
 Thăng hạng cánh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 
 
10 
 

 
15 
 
15 
 

 
20 
 
20 
 

 
25 
 
25 
 
10 
 
30 
 
30 
 
11 
 
36 
 
36 
 
12 
 
44 
 
43 
 
13 
 
54 
 
52 
 
14 
 
66 
 
62 
 
15 
 
81 
 
75 
 
16 
 
100 
 
90 
 
17 
 
124 
 
107 
 
18 
 
154 
 
129 
 
19 
 
191 
 
155 
 
20 
 
238 
 
186 
 
21 
 
296 
 
223 
 
22 
 
369 
 
267 
 
23 
 
460 
 
321 
 
24 
 
573 
 
385 
 
25 
 
716 
 
462 
 
26 
 
893 
 
555 
 
27 
 
1115 
 
666 
 
28 
 
1393 
 
799 
 
29 
 
1740 
 
958 
 

 Lưu ý cho máy chủ S15 MUHN2003 và MUHN2 (VQ+BV): bạn chỉ có thể thăng hạng đồ thoả mãn 3 điều kiện sau 
+ điều 1: không vượt quá 2 dòng hoàn hảo 
+ điều 2: không vượt quá 2 lỗ socket 
+ điều 3: tổng dòng hoàn hảo và dòng socket không vượt quá 3