Điều chỉnh sự kiện Công Thành Chiến -

Luật đăng ký công thành:

 • Thời gian đăng ký là từ 0 giờ ngày thứ 2 tuần thứ 4 mỗi tháng.
 • Các hội có số thành viên tham gia trên 50 đều có thể đăng ký bằng cách truy cập quản lý tài khoản, mục sự kiện / công thành chiến.
 • Hội đăng ký phải đang là chủ liên minh.
 • Phí đăng ký là 1000 bạc, phí này sẽ được đưa vào quỹ công thành.
 • Các chủ liên minh sau khi đăng ký sẽ cần đấu giá bằng bạc, hạn đấu giá tới 0 giờ ngày thứ 4. Nếu vị trí top 3 có sự thay đổi trước thời gian kết thúc 2 giờ, thời gian kết thúc sẽ thêm 15 phút. Nếu thời gian kết thúc dưới 10 giờ sáng, thời gian kết thúc sẽ là 10 giờ sáng. Thời gian cộng thêm không vượt quá 0 giờ ngày thứ 7.
 • Chỉ có chủ liên minh mới được phép đấu giá. Số bạc đấu giá được công khai.
 • Nếu đấu giá thất bại, bạc sẽ được hoàn lại, bạc của 3 liên minh đấu giá thành công sẽ được chuyển vào quỹ công thành. 

 

Thành viên tham gia Công thành chiến:

 • Để được xác nhận là thành viên tham gia công thành, bạn cần tích luỹ được 15 phút tham gia sự kiện công thành, thời gian tích lũy tăng tuỳ thuộc vào vị trí bạn đứng.
 • Nếu đứng ở vị trí khu 1 trở lên: +1 giây mỗi giây (tọa độ Y > 111)
 • Nếu đứng ở vị trí khu 2 trở lên: +2 giây mỗi giây (tọa độ Y > 159)
 • Nếu đứng ở vị trí khu 3 trở lên: +4 giây mỗi giây (tọa độ Y > 203)
 • Nếu đứng ở trong đài vua: +8 giây mỗi giây ( có nghĩa là bạn chỉ cần đứng gần 2 phút trong đài vua là đủ điều kiện )

Chú ý: Bạn sẽ không được tính điểm nếu ở ngoài các khu vực trên, kể cả khi bạn đang ở bản đồ công thành

 

Quỹ công thành và phần thưởng công thành:

 • Quỹ công thành được sử dụng để trao thưởng cho sự kiện công thành, tỷ lệ như sau:
  • 25%: dành cho Chủ Thành.
  • 25%: dành cho các hội tham gia công thành (không bao gồm chủ thành). Nếu không có ai công thành, bạc sẽ được cộng lại quỹ.
  • 50%: giữ lại quỹ công thành cho các lần CTC sau.
 • Phần thưởng cho liên minh tham gia công thành được tính theo số thành viên trong liên minh đủ 15 phút tham gia công thành (Liên minh càng nhiều người tham gia công thành, tỷ lệ thưởng càng nhiều). Bạc sẽ chuyển cho chủ liên minh.
 • Tất cả thành viên đủ 15 phút công thành được tặng 1000 cash. 1500 cash với thành viên của liên minh chiến thắng.
 • Chủ thành được quyền điều khiển thuế, vào bản đồ vua và sử dụng máy quay chaos vua.

 

Luật chơi công thành chiến:

 • Thời gian bắt đầu là 20 giờ ngày thứ 7, các hội hãy di chuyển lên bản đồ Loren deep bằng phím M.
 • Mục tiêu của các hội là nhanh chóng tới đài phong ấn và phong ấn 3 trụ.
 • Thời gian công thành mặc định là 45 phút. Nếu phong ấn lúc thời gian còn lại dưới 15 phút, thời gian còn lại sẽ được điều chỉnh thành 15 phút, tuy nhiên không được quá 21h30.
 • Thời gian tích luỹ chủ thành sẽ bị giảm một nửa nếu có hội phong ấn. Các trường hợp khác được bảo toàn kể cả lúc chủ thành bị tiêu diệt.
 • Gens chiến thắng CTC thì ở lần CTC kế tiếp, gens đối phương sẽ được tăng 10% sức mạnh.