Tính năng điều khiển nhóm (Assign Helper) -

- Từ phiên bản season 15 sẽ có thêm tính năng điều khiển nhóm (Assign Helper), tính năng giúp chủ nhóm có thể điều khiển các thành viên khác cùng nhóm khi họ không ngồi trước máy tính. Ví dụ, bạn và nhóm đang luyện cấp trên Kanturu 2, vừa đủ cả nhóm 400 cấp, khi muốn chuyển lên Acheron để luyện, bạn lại cần gọi từng người để di chuyển, với tính năng mới, chỉ cần chủ nhóm triệu hồi, tất cả các thành viên khác cùng nhóm sẽ di chuyển theo.

- Cách sử dụng:

  1. Các thành viên giữ phím ALT sau đó click chuột phải vào tên chủ hội trên bảng party góc phải trên cùng. Chọn "Chỉ định Helper".
  2. Nhân vật chủ party giữ phím SHIFT+S đồng thời click chuột trái di chuyển để triệu hồi cả nhóm.
  3. Nếu bạn muốn hủy bỏ điều khiển, hãy bấm  chuột phải vào tên bạn trên bảng party góc phải trên cùng, chọn hủy chỉ định helper.

- Các bạn có thể xem video để hiểu rõ hơn: