Làm nhiệm vụ 4 -

Để có thể làm nhiệm vụ 4, nhân vật của bạn cần cấp độ 400 master. Sau khi đạt đủ cấp, bạn hãy di chuyển tới Lorencia và gặp NPC Cent.

Nhiệm vụ lên master 4 chỉ yêu cầu bạn đủ mạnh để có thể tiêu diệt một số quái vật chỉ định, bạn hãy làm theo chỉ dẫn trên bản đồ master 4.

Nếu bạn không đủ mạnh, bạn có thể tạo nhóm cùng với các thành viên khác để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi làm xong nhiệm vụ master 4, bạn đã có thể bắt đầu luyện cấp độ master từ 400 trở đi. Để mở bảng master 4, bạn hãy bấm phím SHIFT + A.