Ngọc ép dòng hoàn hảo và socket -

- Từ phiên bản Season 15, có hai loại ngọc mới sẽ được thêm vào Gameplay là Ngọc Hoàn Hảo và Ngọc Socket.

- Như tên gọi, ngọc sẽ được sử dụng để tăng thêm dòng hoàn hảo hoặc socket cho vật phẩm. Yêu cầu vật phẩm được ép phải từ hạng 19 trở lên và là đồ đã có sẵn ít nhất 1 dòng hoàn hảo (đồ thường và đồ socket thường sẽ không thể sử dụng hai loại ngọc này).

- Ngọc sẽ có nhiều cấp, mỗi cấp sẽ dùng cho vật phẩm có điều kiện nhất định:

Cấp của ngọc
Ngọc Hoàn Hảo
Ngọc Socket
Cấp 1
Ép vật phẩm có 1 dòng hoàn hảo lên 2 dòng hoàn hảo
Ép vật phẩm hoàn hảo có 0 dòng Socket lên 1 dòng Socket
Cấp 2
Ép vật phẩm có 2 dòng hoàn hảo lên 3 dòng hoàn hảo
Ép vật phẩm hoàn hảo có 1 dòng Socket lên 2 dòng Socket
Cấp 3
Ép vật phẩm có 3 dòng hoàn hảo lên 4 dòng hoàn hảo
Ép vật phẩm hoàn hảo có 2 dòng Socket lên 3 dòng Socket
Cấp 4
Ép vật phẩm có 4 dòng hoàn hảo lên 5 dòng hoàn hảo
Ép vật phẩm hoàn hảo có 3 dòng Socket lên 4 dòng Socket
Cấp 5
Ép vật phẩm có 5 dòng hoàn hảo lên 6 dòng hoàn hảo
Ép vật phẩm hoàn hảo có 4 dòng Socket lên 5 dòng Socket


- Lưu ý: 

  • Khi ép có khả năng thất bại, cấp ngọc càng cao, khả năng thất bại càng cao. Nếu thành công, dòng sẽ được thêm ngay lập tức, mọi chỉ số khác không đổi.
  • Dòng gia cường sẽ được giữ nguyên khi bạn ép dòng socket.

- Hướng dẫn chế tạo Ngọc Hoàn Hảo và Ngọc Socket:

  • Bạn sử dụng quản lý tài khoản, mục Tính năng và chọn Chế tạo ngọc Hoàn hảo/ Chế tạo ngọc Socket.
  • Quy định có thể sẽ thay đổi tùy theo cụm máy chủ bạn đang chơi, hãy đọc kỹ quy định riêng tại trang chế tạo ngọc.

- Quy định chế tạo: 

  • Bạn cần sử dụng vật phẩm hoàn hảo (cần ít nhất 1 dòng hoàn hảo, có nhiều hơn 1 dòng hoàn hảo hoặc có thêm dòng socket cũng có thể xoay).
  • Tùy theo hạng của vật phẩm mà cấp ngọc tạo được sẽ khác nhau.
  • Không phân biệt vũ khí, giáp, khiên hoặc chủng tộc, chỉ cần đủ điều kiện là có thể xoay ngọc.
  • Tỷ lệ xoay là 100%.
Vật phẩmKết quả khi xoay ngọc hoàn hảoKết quả khi xoay ngọc Socket
Hoàn hảo, hạng 18Ngọc Hoàn Hảo ( Cấp 1 )-
Hoàn hảo, hạng 19Ngọc Hoàn Hảo ( Cấp 2 )
Ngọc Socket ( Cấp 1 )
Hoàn hảo, hạng 20
Ngọc Hoàn Hảo ( Cấp 3 )
Ngọc Socket ( Cấp 2 )
Hoàn hảo, hạng 21
Ngọc Hoàn Hảo ( Cấp 4 )
Ngọc Socket ( Cấp 3 )
Hoàn hảo, hạng 22
Ngọc Hoàn Hảo ( Cấp 5 )
Ngọc Socket ( Cấp 4 )
Hoàn hảo, hạng 23
-Ngọc Socket ( Cấp 5 )