Hướng dẫn sử dụng Emoji tại kênh chat -

Bạn hãy chat bình thường, sử dụng các cụm từ trong danh sách sau để hiển thị Emoji theo mong muốn:


ToT
<3
<(")
:poop:
3:)
(y)
(n)
'-_-
;p
-_-
:'(
:(
:|
:P
:D
:*
O:)
O_O
^_^
>:(
8)
-3-
;)
:O
>_<
;*
:/
:)
:v
:3
(^^^)
X(
=D>
~X(
;;)
>:D<
=">
=((
:-c
:O)
<):)
:((
8->
>:)
:-$
#-o
=P~
:!!
@-)
X_X
^#(^
:))
:^o
L-)
:x
:-SS
:-B
[-(
:)]
<:-P
>:P
:ar!
/:)
\m/
8-|
=))
:-&
:-<
8-
|-)
:>
=;
:-?
:-q
:-bd
:-t
:-w
:-h
#:-S
:-S
(:|
>-)
b-(
>:/
:-@
~:>
3:-O
\:D/
:o3
:-L
;))
$-)
:(|)
%-(
^:)^
:-j
:)>-
:@)
[-o<
@;-
[-x
8-X
(*)
:-"
:love
:ban
:rib
:box
:win
:mon
:chi
:ken
:dog
:pig
:egg
:cow
:pit
:eye
:fis
:wav
:ok
:thu
:cla
:kis
:lov
:rin
:gem
:sle
:wat
:wnd
:not
:gri
:grn
:joy
:smi
:smw
:smm
:foo
:rel
:hea
:smr
:una
:pen
:cof
:smk
:smg
:dis
:wor
:pou
:tri
:dib
:fro
:anu
:fea
:wea
:slt
:tir
:grr
:mow
:scr
:ast
:slp
:diz
:fnm
:fms
:soc
:sno
:bre
:n18
:smu
:sml
:sto
:mog
:sik
:sms
:thi
:acc
:hug
:)))
:wan
:crz
:smh
:sil
:bum
:loe
:was
:sae
:par
:daw
:hot
:cou
:wak
:?
:!
:ank
:bgr
:cog
:cod
:fru
:kss
:saf
:smb
:str
:sui
:sup
:wig
:brh