Hệ thống thách đấu mới -

Tại phiên bản Season 15, hệ thống thách đấu được làm mới lại hoàn toàn.

Các thay đổi mới:

 • Hỗ trợ không giới hạn số trận thách đấu. (Trước là tối đa 4 trận / 1 phòng)
 • Bạn sử dụng lệnh /thachdau để thách đấu nhân vật ở bất kỳ máy chủ nào, không cần đổi phòng.
 • Bạn có quyền lựa chọn thách đấu vui vẻ hoặc thách đấu cá cược bằng Ngọc Ước Nguyện.
 • Khi thách đấu, sẽ có thông báo tại kênh chat, người khác chỉ cần giữ phím SHIFT và click chuột để vào xem.
 • NPC quản lý thách đấu sẽ hiển thị danh sách thách đấu trên tất cả các phòng. (trước là chỉ tại phòng của nhân vật)
 • Người xem có thể nhìn thấy sát thương của hai nhân vật thách đấu.
 • Kết quả thách đấu sẽ được thông báo toàn máy chủ.
 • Sử dụng hệ thống cân bằng tộc từ sự kiện đấu trường PVP.
 • Áp dụng tính năng hạn chế bơm máu.

Quy định PK tại thách đấu:

 • Hai nhân vật có tối đa 4 phút để thách đấu.
 • Diện tích phòng thách đấu sẽ giảm dần theo thời gian.
 • Nhân vật đạt 10 điểm PK trước sẽ thắng.
 • Nhân vật thoát hoặc bị ngắt kết nối sẽ coi là bỏ chạy và sẽ bị xử thua.
 • Hết thời gian, nếu số điểm hai nhân vật bằng nhau, nhân vật có tổng sát thương lớn hơn sẽ thắng.

Gửi và nhận yêu cầu thách đấu

Click để vào xem trận đấu từ kênh chat

NPC quản lý danh sách các trận đấu

Người xem có thể thấy được sát thương của hai nhân vật, tỷ lệ máu hiện tại

Thông báo kết quả thách đấu