muhnss3's Recent Activity

  1. muhnss3 đã thích bài viết của tocbacvjp trong chủ đề Thắc mắc Dame quái của các tộc..

    Nếu max 4 cột như nhau thì DK sẽ dame to, 5 cột thì là DL, còn max dame nhanh nhất là sum vs dw

    15/10/21 lúc 23:31
  2. muhnss3 đã trả lời vào chủ đề Góp ý Giảm thủ của ngựa DL.

    khóc thuê à =))

    13/10/21 lúc 08:33