Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 1/2016

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 05/01/2016

Kết quả đua guild tháng 1/2016 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Guild GaKeTao vị trí số 1
 2. Guild MuHaNoi vị trí số 2
 3. Guild FRIENDSH vị trí số 3
 4. Guild BoMayLa vị trí số 4
 5. Guild LuaGai vị trí số 5
 6. Guild Times vị trí số 6
 7. Guild ClubMU vị trí số 7
 8. Guild TRIAN vị trí số 8
 9. Guild CITIZEN vị trí số 9
 10. Guild VinhPhuc vị trí số 10
 11. Giải cá nhân: Tổng thưởng 100.000 bạc, được chia cho 100 người đứng đầu. Với mỗi điểm các thành viên ghi được sẽ đổi 271.74


Zen chia chủ GUILD tháng 12/2015 được tính như sau:

 1. Acc her0hp char LeHaGiang chủ Guild Home được thưởng 27368 triệu zen
 2. Acc b0mbe char Remover chủ Guild NongDan được thưởng 26384 triệu zen
 3. Acc vvvvvvvvvv char DianaRose chủ Guild LionKing được thưởng 17925 triệu zen
 4. Acc XETANG char DocCoSau8x chủ Guild Giddy được thưởng 13504 triệu zen
 5. Acc chiudoi char ChayCoi chủ Guild BoMayLa được thưởng 7199 triệu zen
 6. Acc akkiemthan char Bildepzai chủ Guild GaKeTao được thưởng 6912 triệu zen
 7. Acc emoianhcac char ZzVespazZ chủ Guild NINHBINH được thưởng 6882 triệu zen
 8. Acc meobomeo char LaNamPhong chủ Guild BigHouse được thưởng 5958 triệu zen
 9. Acc haochungls char RoBoComVN chủ Guild DRAGON được thưởng 5906 triệu zen
 10. Acc hobaosever char inazuma chủ Guild OneLove được thưởng 5763 triệu zen
 11. Acc yendieu char YenDieu chủ Guild SunRise được thưởng 5734 triệu zen
 12. Acc PhuongBuon char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 5384 triệu zen
 13. Acc anhtuan996 char MiHauVuong chủ Guild ThaiBinh được thưởng 4388 triệu zen
 14. Acc KenLee char VipKenLee chủ Guild BinhMinh được thưởng 3983 triệu zen
 15. Acc 1stMU char z1stMUz chủ Guild HaiDuong được thưởng 3577 triệu zen
 16. Acc tuekhang2 char BaxaGaPron chủ Guild ChienHuu được thưởng 3310 triệu zen
 17. Acc binhtroc09 char binhtroc chủ Guild UongBl được thưởng 3021 triệu zen
 18. Acc takatapro char bexjnh66 chủ Guild DarkElf được thưởng 2941 triệu zen
 19. Acc wtigerDL char CuKin chủ Guild Furious được thưởng 2454 triệu zen
 20. Acc westlife char Sumimura chủ Guild NiemTin được thưởng 2250 triệu zen
 21. Acc 0241714046 char T0anPh0ng chủ Guild xunghe được thưởng 1945 triệu zen
 22. Acc eiftrinh char eiftrinh chủ Guild HeRo được thưởng 1926 triệu zen
 23. Acc Coolgirl char JennyBody chủ Guild FAMILY được thưởng 1910 triệu zen
 24. Acc duong1990 char 0oNaRyo0 chủ Guild AeNgheAn được thưởng 1691 triệu zen
 25. Acc lyyb char oChinhPKo chủ Guild HaoHuu được thưởng 1683 triệu zen
 26. Acc chuhoi141 char SarahJulia chủ Guild BatTux5 được thưởng 1585 triệu zen
 27. Acc dukien char MrSontana chủ Guild MuHaNoi được thưởng 1528 triệu zen
 28. Acc son33 char TjeuSuPu chủ Guild ChugTinh được thưởng 1517 triệu zen
 29. Acc chiench0e char GiaHa0 chủ Guild RuiDuc được thưởng 1323 triệu zen
 30. Acc khanhdu001 char DuHN chủ Guild REVENGER được thưởng 1287 triệu zen
 31. Acc tientai110 char GiaBaoDZ chủ Guild FRIENDSH được thưởng 1266 triệu zen
 32. Acc Td01 char Warwick chủ Guild Lovecent được thưởng 1198 triệu zen
 33. Acc seutrung1 char ThZeus chủ Guild MAULANH được thưởng 1088 triệu zen
 34. Acc nhatruc char MTGuild chủ Guild TRIAN được thưởng 1005 triệu zen
 35. Acc choechien char Tetris chủ Guild CanTrom được thưởng 916 triệu zen
 36. Acc Kali char zDaiTuongz chủ Guild HaTay được thưởng 898 triệu zen
 37. Acc phuquy char CallGirll chủ Guild LuaGai được thưởng 882 triệu zen
 38. Acc vuduckiem1 char MotNgayMai chủ Guild TimLaiAE được thưởng 848 triệu zen
 39. Acc hobo char HoBo chủ Guild TanSatP7 được thưởng 834 triệu zen
 40. Acc boylazy93 char zzbaokezz chủ Guild AeHaoHuu được thưởng 825 triệu zen
 41. Acc lovestory char MeGustas1 chủ Guild ClubMU được thưởng 809 triệu zen
 42. Acc nakul99 char NaKul2 chủ Guild AeHugYen được thưởng 743 triệu zen
 43. Acc tusigia2 char TuSiGia5 chủ Guild RongVang được thưởng 742 triệu zen
 44. Acc giagia2014 char JEVVEL chủ Guild CITIZEN được thưởng 635 triệu zen
 45. Acc asroma9493 char xxbaongocx chủ Guild HunTer được thưởng 605 triệu zen
 46. Acc crazy273 char Zarnato chủ Guild LIFEKILL được thưởng 582 triệu zen
 47. Acc 6868 char ChuQuanCaF chủ Guild GameThu được thưởng 580 triệu zen
 48. Acc gaiuvit char kesayrieu chủ Guild ChienCho được thưởng 566 triệu zen
 49. Acc hongyeu94 char zBxMrTuanz chủ Guild SATTHU được thưởng 477 triệu zen
 50. Acc zcuopbien char dremchampi chủ Guild CENTURY được thưởng 448 triệu zen
 51. Acc SiTuLS char HoangDuc90 chủ Guild XuLangLS được thưởng 426 triệu zen
 52. Acc ngayvademz char NgayVaDemZ chủ Guild AEPhuTho được thưởng 396 triệu zen
 53. Acc tva2012 char HoangLa0Ta chủ Guild DocCoSau được thưởng 338 triệu zen
 54. Acc LoanDen97 char CaKjem chủ Guild Times được thưởng 326 triệu zen
 55. Acc akaynhim char KyNiemAE chủ Guild Anh3mTao được thưởng 306 triệu zen
 56. Acc NgNhatNam char NgoKienHao chủ Guild TanSat được thưởng 268 triệu zen
 57. Acc TuanTungTH char MrTung2015 chủ Guild ThanhHoa được thưởng 264 triệu zen
 58. Acc toan621990 char Cerberus chủ Guild SEALIONS được thưởng 250 triệu zen
 59. Acc yellowkid char paciffic chủ Guild TinhThan được thưởng 248 triệu zen
 60. Acc anhdechso3 char AnhDuaEmVe chủ Guild zGaTherz được thưởng 219 triệu zen
 61. Acc tuantroc1 char mgvipv3 chủ Guild ZuiZui được thưởng 214 triệu zen
 62. Acc mizudaqn02 char HaiPhong8 chủ Guild SONLA được thưởng 204 triệu zen
 63. Acc tuantuantu char TheCity chủ Guild FilmStar được thưởng 191 triệu zen
 64. Acc ckpro char SongTu chủ Guild AllStar được thưởng 182 triệu zen
 65. Acc everything char RulerDarkl chủ Guild forever được thưởng 179 triệu zen
 66. Acc congluanvp char congluanvp chủ Guild VinhPhuc được thưởng 164 triệu zen
 67. Acc kiemsau100 char zTuanChypz chủ Guild VodKaHN được thưởng 145 triệu zen
 68. Acc HearBoy char TieuNgaoGH chủ Guild LOVE được thưởng 138 triệu zen
 69. Acc 2591990 char LordShiva chủ Guild DRAGONS được thưởng 130 triệu zen
 70. Acc thethuqn char DoiVuong chủ Guild HuyenVu được thưởng 125 triệu zen
 71. Acc aphuong180 char APhuong80 chủ Guild NAMVUONG được thưởng 103 triệu zen
 72. Acc bkhpx2 char hpx2 chủ Guild 33NS33NN được thưởng 86 triệu zen
 73. Acc quocdaivt char LeeJongAe chủ Guild thichgai được thưởng 67 triệu zen
 74. Acc ga1990 char BoXynMay1 chủ Guild VoDang được thưởng 40 triệu zen
 75. Acc Kyo1989 char BigBangs chủ Guild TheMen được thưởng 38 triệu zen
 76. Acc TheOne char Paradise chủ Guild HAPPY được thưởng 33 triệu zen
 77. Acc theosau char TheoSau chủ Guild LienMinh được thưởng 30 triệu zen
 78. Acc Angoc1102 char BetTyBoy chủ Guild NoThanks được thưởng 12 triệu zen
 79. Acc HaiCuong char HowAreYour chủ Guild NgheTinh được thưởng 10 triệu zenKết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 1/2016 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật zTuThanHN (TuThanHN) vị trí số 1
 2. Nhân vật VoNikon (muoica) vị trí số 2
 3. Nhân vật xukucon (vietdien11) vị trí số 3
 4. Nhân vật ZEZO1997 (zezo109199) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn