Trang tin MU

 Client Download

Kết quả sự kiện tuần 2/2016

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 11/01/2016

Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 1 đã kết thúc với kết quả 23713 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 7.55 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau (lưu ý nhân vật nhận thưởng reset phải là nhân vật chính của account, chưa Relife và số lần reset sau khi nhận thưởng phải < 1000):

 1. Account daiquynh ghi 122 điểm, được thưởng 921 bạc và 500 lần reset
 2. Account kesauruou ghi 90 điểm, được thưởng 680 bạc và 400 lần reset
 3. Account emoianhcac ghi 90 điểm, được thưởng 680 bạc và 300 lần reset
 4. Account rongcon13 ghi 89 điểm, được thưởng 672 bạc và 200 lần reset
 5. Account gjangbee ghi 89 điểm, được thưởng 672 bạc và 100 lần reset
 6. Account powerblada ghi 88 điểm, được thưởng 664 bạc và 50 lần reset
 7. Account evaconan ghi 85 điểm, được thưởng 642 bạc và 50 lần reset
 8. Account 030883591 ghi 81 điểm, được thưởng 612 bạc và 50 lần reset
 9. Account 1anhdinh ghi 81 điểm, được thưởng 612 bạc và 50 lần reset
 10. Account phannhung ghi 79 điểm, được thưởng 596 bạc và 50 lần reset


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 2/2015 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật CrazyNigga (baby318) vị trí số 1
 2. Nhân vật NHOKBUNNO (0913868836) vị trí số 2
 3. Nhân vật NinhCun (namduhl) vị trí số 3
 4. Nhân vật ZenKa82 (Kebin) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn