Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Vương Mệnh (25/12)

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 24/12/2021

Máy chủ Vương Mệnh sẽ bảo trì vào lúc 18h30 chiều thứ 7 ngày 25/12, thời gian bảo trì: 15 phút.

Nội dung bảo trì:

  1. Để vào Hỗn Nguyên Lâu, lần reset gần nhất phải cách tối thiểu 30 giờ.
  2. Chuyển một số thời gian Hỗn Nguyên Lâu trong khoảng từ 0 - 7 giờ sáng sang buổi tối.
  3. x3 phần thưởng Hỗn Nguyên Lâu và tỷ lệ rơi ngọc khi chơi sự kiện.
  4. Sửa lỗi lag sập tầng Hỗn Nguyên Lâu nhưng một số nhân vật nằm trong khu vực đó không bị chết.
  5. Khắc phục lỗi chuyển bản đồ trên web cho nhân vật phụ.
  6. Cho phép đăng nhập và thoát nhân vật phụ từ web.
  7. Chuẩn bị cho tính năng cống hiến bang hội.

Sau bảo trì, party sẽ bị mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn