Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 9/6 (thứ 6)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 07/06/2023

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 9/6 (thứ 6) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

 1. Sửa lỗi không thể mở rương sự kiện để giao dịch đá huynh đệ khi diễn ra sự kiện xếp số.
 2. Sửa lỗi mất thông tin chơi sự kiện gỡ bomb khi đang chơi mà thoát game trong một số điều kiện nhất định.
 3. Sửa lỗi vật phẩm Nữ thần hộ mệnh, ghi là hấp thụ sát thương quái vật nhưng áp dụng cho cả PVP.
 4. Sửa lỗi hiển thị sai tên vật phẩm nhặt được cho thành viên party.
 5. Với party có cả elf buff và elf thường, sẽ được coi là 2  class khác nhau, như vậy sẽ không bị giảm dmg và exp. Quy định elf buff là elf không đeo cung hoặc nỏ.
 6. Khi nhân vật chết, sẽ không bị trừ zen trong hòm đồ chung nữa.
 7. Điều chỉnh Quyền Binh:
  •  Bỏ hiệu hứng delay của các tuyệt kỹ: Băng Quyền, Địa Hỏa Quyền, Phụng Trảo, Hắc Phượng
  • Tăng delay của tuyệt kỹ Long Quyền lên 12 giây, thêm hiệu ứng đóng băng đối phương trong 2s tỷ lệ 100%. Tăng số sát thương từ 1 lên 6.
  • Tuyệt kỹ Gầm Huyết: khi kích hoạt thay vì cố định sát thương 200, sát thương sẽ bằng 50% sát thương gốc.
 8. Điều chỉnh Thương Thủ: Bỏ hiệu ứng delay các tuyệt kỹ Chấn Kích Thương, Cuồng Vũ, Đoạn Dực, Phá Tà

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn