Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 30/6 (thứ 6)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 28/06/2023

Thời gian bảo trì:  

 • Vương Mệnh, Hà Nội 2: 18h30 ngày 28/6 (thứ 4) trong 15 phút
 • Quyền Năng, Hà Nội 1: 18h30 ngày 30/6 (thứ 6) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

 1. Sửa lỗi nhân vật phụ không bơm máu nếu dùng bình máu mua ở shop khóa.
 2. Sửa lỗi nhân vật phụ Elf Buff chạy theo quái vật.
 3. Boss Guild và Chiến tranh gia tộc: khi bạn tiến sát khu vực đối phương, bạn sẽ bị giảm thủ và dmg, tối đa giảm tới 90% công và thủ.
  Sự kiện chiến tranh gia tộc, nếu trong vòng 2 phút bạn không gây sát thương lên boss / đối phương hoặc chịu sát thương từ đối phương, bạn sẽ bị giảm 1/3 số điểm.
 4. [Quyền Năng] Thêm tùy chọn giữ tối đa 2 option hoàn hảo khi thăng hạng: Khi lựa chọn giữ dòng hoàn hảo, tỷ lệ thêm dòng sẽ về 0% nhưng sẽ đảm bảo dòng được giữ không mất, không thay đổi. Số bless và soul yêu cầu sẽ bằng hạng vật phẩm nhân số dòng muốn giữ. Ví dụ: bạn muốn giữ 2 dòng của vật phẩm hạng 10 bạn cần 20 bless và 20 soul.
 5. [Quyền Năng] Sự kiện stadium 15p sẽ có thêm phòng Non-PVP. Thêm một số bản đồ Non-pvp riêng cho phòng Gold (Vulcanus, Kan3, Kalima, SOC …)
   

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần đăng nhập lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.

 GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn